NORMES

 “NO ES UN LLOC DE CELEBRACIONS I 
FESTES PARTICULARS” 


Normes de Refugi-l'Alberg

1. En el refugi hi haurà sempre un guarda responsable que resoldrà qualsevol dubte o problema.

2. Horaris.
Horari d’entrada i eixida a Refugi-l’alberg:
• Entrada: 12.00 hores  Eixida: 10.00 hores.

Horari d’ús de les dutxes:
• De 19.00 a 21.00 hores.

Horari de menjars:
• Desdejuni: de 8.00 a 10 hores
• Dinar: de 13.00 a 15.00 hores
• Sopar: de 20.30 a 22.30 hores

3. Comportament al refugi. Normes.
• Està prohibit qualsevol comportament vandàlic.
• No  es pot fer FOC en ningun lloc de l’alberg i als seus voltants.
• Cal llençar el fem als contenidors habilitats en l’alberg.
• A partir de les 00:00 hores es guardarà rigorós silenci.
• Queda prohibit menjar en les habitacions.
• Prohibit entrar animals a l'interior de l’alberg.
• Les habitacions sols s’han d’utilitzar per a dormir.
• Prohibit fumar dins de les instal•lacions de l’alberg. No a les terrasses.
• En cas d’utilitzar la cuina, ha de quedar neta quan s’abandonen les instal•lacions.
• No es pot variar de lloc el mobiliari d’interior de l’alberg.
• L'estada de les visites que utilitzen les instal·lacions pagaran un complement.
• El refugi estarà tancat a partir de les 00.00 hores.
• Els serveis d’aigua i llum s’han d’utilitzar amb moderació.

En cas de grup: La persona responsable del grup ha de respondre pel comportament adequat de totes les persones que l’acompanyen. En el cas que aquesta persona o les persones que l’acompanyen no es comporten d’una manera responsable i correcta, el guarda podrà sol•licitar-li a ell i als seus acompanyants que deixen el refugi sense cap tipus de compensació.

L'incompliment de qualsevol de les anteriors normes podrà ser motiu d’expulsió.

Drets de l'usuari.

• No ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia, edat, creences, etc.
• Gaudir de tots els servicis i activitats organitzades.
• Respecte a la dignitat i intimitat, tenint assegurada la confidencialitat de les seues dades personals.
• Informació necessària per a l’atenció mèdica.
• Conèixer les normes de funcionament establides.

Responsabilitats

El Grup Muntanya Valldigna no es fa responsable de cap tipus de danys, directe o indirecte, que puga ser ocasionat com a conseqüència del mal ús de les instal•lacions de l’alberg per part dels usuaris, incloent, sense limitació, pèrdues per causa de foc, robatoris, accidents o altre tipus de desperfectes. No està permés l’ús de l’alberg per a usos diferents al de viure-hi. Qualsevol desperfecte causat a l’alberg ha de ser comunicat de manera immediata al guarda. El usuari serà el responsable d’aquest desperfecte i se li cobraran els costos adients.

Acord de la Junta Directiva de data 28 d'octubre de 2011